Warning: Creating default object from empty value in /var/www/socialive.dk/public_html/wp-content/themes/rhythm/admin/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Ansvaret i fokus – Din Stemme Menu

Danmark er, på børneområdet, kraftigt inspireret af Sverige i forhold til bedre borgerinddragelse og hyppigere kontakt med borgerne. Rundt omkring i landet, bruger kommunerne forskellige dele af modellen fra Sverige og forsøger at skabe bedre inddragelse og hyppigere kontakt.

Nogle kommuner i form at geografiske udvalgte områder, andre kommuner i form af en speciel type sager, hvor Sverigesmodellen, benyttes som arbejdsmetode under hele arbejdsprocessen. En af udfordringerne ved hyppigere kontakt og færre sager er borgerens motivation til at indgå i et tættere samarbejde med sagsbehandler.

Hvordan kan sagsbehandlingssystemet, bidrage til at give en del af ansvaret tilbage til borgerne og dermed medvirke til at de får rollerne af eksperter i eget liv tilbage. Ligeledes er et andet væsentligt fokus på hvordan sagsbehandleren kan skabe større tillid, så følelsen af formålet med mødet er støttende, ved at afholde flere møder, end de lovformelige krav der stadigvæk er gældende i forhold til notatpligten.

Jeg har udviklet Socialive for at imødekomme disse udfordringer og derved øge samskabelsen via en løsningsfokuseret tilgang til, notatskrivning, mødeafholdelsen og borgerinddragelsen. I dag sidder sagsbehandler typisk med en notesblok og skriver de væsentlige ting fra samtalen ned, til senere indføring i systemet, eller uddrager informationer fra modtaget statusskrivelser ol. som er med til at afgøre en given proces. Dette kan ud fra min erfaring skabe mistillid hos borgerne, fordi de ikke kan følge med i hvad sagsbehandleren skriver, så borgernes opmærksomhed knyttes an til, om sagsbehandler forstår budskabet, på den måde borgeren havde tænkt, og om de ting der bliver sagt af borgerne også får lov at vægte i notatet, således at der ikke blot skrives lange notater uden mening for borgeren.

Ved at “åbne op” for sagsprocessen i samspil med borgerne, åbnes der op for gensidig tillid, både gennem sagsbehandlernes ́udlevering ́ af sig selv og deres faglighed med stavefejl, prioritering og forståelse af det der bliver sagt etc. i den fælles dialog, men også ved at borgerne er med til at formulere det der skrives. Det betyder at der opstår medansvar i, at det nedfældede stemmer overens med det sagte, sådan at opstartsprocessen i sagsbehandlingen, bliver så god som muligt i samspillet mellem sagsbehandlernes faglige niveau, ekspertise og viden, sammenholdt med borgernes viden .

Der vil ikke være den samme grobund for mistillid, som tilfældet kan være i dag, hvor borgeren forlader et møde usikker på essensen af mødet og på hvad der egentlig bliver gået videre med til hvem, foruden usikkerhed på de konkrete aftaler der er indgået. Borgerne vil føle sig hørt, set og forstået i samspil med sagsbehandlerne, frem for at opleve mødet, som en form for forhør af sagsbehandlerne. Dermed skabes færre problemsager og negative historier om det offentlige.

Det nytænkende ved denne tilgang er at lede kommunerne til digitalisering, der matcher udviklingen inden for andre sektorer. Ved at opbygge en værktøjskasse med løbende udviklings / tilføjelses muligheder, skabes der et redskab der kan anvendes i alle faser og på sigt i samarbejdet med andre instanser, samt skabe direkte overblik for borgerne ved løbende aktindsigt.

Ved anvendelse af Socialive i hverdagen vil samarbejdet mellem borgere og sagsbehandlere højnes, der vil blive skabt en tidsbesparelse på ca 10 % for sagsbehandlerne der kan bruges på bedre borgerinddragelse og der vil blive skabt en fælles forståelse af sagsbehandlernes ekspertise og borgernes viden. Borgerne vil i samarbejde med de forskellige kommuner møde den samme tilgang, helt fra første henvendelse til opfølgning på handleplan. Og det vil være muligt for sagsbehandlerne at fremhæve processerne direkte med borgerne.

En udfordring ved Socialive er at sagsbehandlerne i det offentlige system skal læres op til denne nye digitale tilgang, og medarbejderne skal indvillige i at bruge det som primær tilgang, for at imødekomme borgerne på denne nye måde. Udover dette skal der købes skærme, projektorer eller Ipads til de kommuner der ikke har det, så det er muligt at dele værktøjskassen med borgerne.

Ved anvendelse af Socialive vil den måde vi sagsbehandler på i dag, blive ændret og borgerne vil føle sig mere i øjenhøjde med forvaltningen. Socialive er et fælles ansvar.