Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/socialive.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2695

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/socialive.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2699

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/socialive.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3581

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/socialive.dk/public_html/wp-content/themes/rhythm/admin/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Gennemsigtighed og samskabelse i det offentlige sagsbehandlingssystem – Din Stemme Menu

Via mit arbejde som socialrådgiver inden for Børne og Ungeområdet, har jeg erfaret at borgerinddragelse kan være en besværlig proces, hvor der ofte forekommer mistillid, misforståelser og en skæv ansvarsdeling, i mødet mellem sagsbehandlingssystemet og borgeren . For at forhindre disse oplevelser i møderne med borgere, har jeg eksperimenteret med borgerinddragelse.
Min bedste erfaring er at skabe åbne og gennemsigtige møder, via anvendelse af en projektor, hvor alle mødedeltagere, kan følge med i processerne, i takt med at beslutningerne træffes.

Forestil dig et møde, mellem borger og sagsbehandler hvor samarbejdet er i højsædet, og der opleves et fælles flow i mødet, der mindsker misforståelserne, og hvor outputtet af mødet er et fælles ansvar. Sådan en mødeform er konfliktforebyggende, og invitere i større udstrækning til samarbejde og fælles fokus, end den aktuelle mødeform, der anvendes i dag i sagsbehandlingssystemet. Denne forestilling har ledt mig til udviklingen af Socialive, en digital værktøjskasse hvor de teoretiske modeller, anvendt i det socialfaglige felt, bliver digitaliseret og anvendelige sammen med borgerne. Det gælder både børn, unge og voksne, der bliver medspillere frem for blot mødedeltagere. Borgerne vil bogstaveligt talt komme i centrum i deres egen sag.

Der er i nutidens Danmark mange negative oplevelser af det offentlige system, hvor man som borger møder kommunen med et negativt fokus og ofte står med en oplevelse af at kommunen er ude på at kontrollere frem for at støtte. Denne negative oplevelse hos borgerne, fremhæves med jævne mellemrum på diverse medier hvor folk har en generel oplevelse af at blive hægtet af, i forhold til egen livssituation. I stedet oplever de at få påduttet opgaver af kommunen, frem for en oplevelse af støtte og hjælp, på trods af de gode intentioner fra systemets side.

Mødet med en sagsbehandler fra det offentlige system foregår, i borgernes øjne, på sagsbehandlerens præmisser, til trods for at det er borgernes liv der er hovedfokus. I øvrigt er der i dag meget “spildtid” i arbejdet som sagsbehandler, med notatskrivning efter afholdte møder, der ud fra min erfaring tager ca 20 minutter pr. møde. De informationer der deles og de aftaler der indgås skal alle indskrives i DUBU / CSC for at overholde notatpligten

Jeg har stillet mig selv spørgsmålene, om det er muligt med de kendte teoretiske modeller og samtaleteknikker vi er uddannet i, at imødekomme borgerne, på en mere gennemsigtig og inddragende måde, hvor ansvaret for et succesfuldt samarbejde og dermed proces er fælles? I en proces hvor borgernes viden om eget liv i lige så høj grad som sagsbehandlernes erfaring og faglige vurderinger spiller sammen?

En anden væsentlig pointe er, om der igennem en sådan proces, kan spares tid for sagsbehandlerne, så de kan imødekomme borgerne frem for at sidde foran en computer?. Der kan derfor med rette stilles skarpt på om sagsbehandlingstiden, kan udnyttes på en bedre og mere inddragende måde, med en anden forståelse og oplevelse af processen, end tilfældet er i dag?

Ud fra min erfaring er det muligt at arbejde mere målrettet med inddragelse og større gennemsigtighed i processerne, og min erfaring siger mig ydermere, at det kan gøres endnu bedre, mere overskueligt og mere anvendeligt. Ved at anvende Socialive, skabes der mulighed for samskabelse, via øget borgerinddragelse og fælles fokus på de forandringer der ønskes opnået.

Borgerne vil indgå i sagsbehandlingsprocessen og dermed får både sagsbehandler og borger et fælles ansvar for processen, der invitere til aktiv deltagelse og en fælles løsningsorientering. Denne tilgang modvirker den tidligere omtalte negative oplevelse af systemets ́kontrol ́af borgeren, og giver plads til gensidig tillid, gennem fælles dialog, hvor borgerens ord, tillægges værdi og bliver taget seriøst.

Ydermere er det med anvendelsen af Socialive muligt at spare tid på efterfølgende notatskrivning, da notaterne tilpasses i fællesskab med borgernes forståelse af processen. Målgruppen for Socialive er sagsbehandlere og borgere i samspil med hinanden.