Warning: Creating default object from empty value in /var/www/socialive.dk/public_html/wp-content/themes/rhythm/admin/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Vejen til ny strategi i den offentlige sektor – Din Stemme Menu

Ønske om en ændret proces, der både rammer det øverste lag i den offentlige verden, men også helt nede på borgerniveau på en positiv måde.


Vejen til ny strategi i den offentlige sektor
http://www.socialraadgiverne.dk/Default.aspx?ID=11071 

Artiklen er bragt i politikken d 9/1-2017 af Niels Christian Barkholt, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening, sammen med Tina Øllgaard Bentzen, forsker i styring og ledelse ved Roskilde Universitet, og Henrik Hjortdal, seniorrådgiver og projektleder ved CBS.

_________

Artiklen lægger vægt på behov for et forøget fokus og oprydning i den styring, ledelse, arbejdsudførsel samt dokumentationen der i dag, er i det offentlige felt. En proces der begrænser selvstændighed, trivsel og udvikling og som skaber et unødigt tidsforbrug, i form af visitationsmøder og computertid frem for borgertid. For at illustrere en ideel verden beskrives der i artiklen, hvordan den offentlige verden vil se ud i år 2026.  Der vil altså ud fra ønsket og forventningerne om en ændret tilgang til det offentlige, være opnået en sund balance mellem kontrol og tillid, der har givet positive resultater på alle centrale parametre: kvalitet, effektivitet og trivsel.

Socialrådgivere vil bruge mere end 50 % af deres tid i den direkte borgerkontakt, frem for de godt 20 % der bruges i dag. Målinger vil ske på få områder og i samarbejdet med borgeren. Det faglige fokus overfor borgerne vil være Need to know, i stedet for Nice to know, og dokumenter vil blive brugt som et aktivt redskab i den daglige praksis til at lære, udvikle og dele viden.  Der er en erkendelse af, at fagligt råderum, samskabelse og udvikling kræver risikovillighed, hvor man lærer af de fejl, der sker undervejs”.

Der beskrives et behov for at borgerne bliver involveret i processen, således at borgere og medarbejdere har de rette betingelser for at samskabe løsninger. Da der ikke er tradition for at arbejde med dette fokus når der arbejdes med reformer, påpeges der, at det er væsentligt at der bliver afprøvet en ny tilgang, for at danne nye erfaringer, både inden for styring, ledelse og borgerhåndtering. Beslutninger, processer og fokus skal skabes gennemsigtigt således at borgerens perspektiv også opretholdes.

 Socialive som ny metode

Denne artikel er relevant at fremhæve, i det den påpeger et ønske om en ændret proces, der både rammer det øverste lag i den offentlige verden, men også rammer helt nede på borgerniveau på en positiv måde. Min fortolkning af dette i samspil med Socialive er, at der er behov for at vi som socialrådgivere afprøver ny metoder og måder at inddrage vores borgere på, hvor vi ikke blot anvender forskellige spørgeteknikker men, også invitere dem ind i vores rum, vurderinger og forståelse.

Gennemsigtigheden i dag er begrænset, i det den udelukkende fremhæves via undersøgelser, handleplaner, opfølgninger eller aktindsigt. Den gennemsigtighed der skabes i kontakten med borgerne i dag foregår via mundtlige fremhævelser eller skriftlige notater af de overordnede fokuspunkter, sagsbehandleren har taget med sig fra mødet, der relaterer til den overordnede bekymring og den videre proces. Ved at imødekomme borgerne på den måde artiklen ligger op til, skaber man ud fra min erfaring et felt hvor borgerne har en chance for at føle sig som en del af processen, frem for et emne i processen.

Vi er i en situation hvor vi som socialrådgivere, sagsbehandlere og ledere har behov for at tage styringen af, hvordan vi påtænker at overholde de lovformelige krav der stilles i vores sagsprocesser, men også at have fokus på borgerne, med et mere udbredt ressource fokus, end det i dag gør sig gældende. Hvor borgerne bliver krediteret for deres ekspertise, erfaringer og viden om eget liv og hvor der så vidt muligt undgås at blive skabt ”historier” borgerne ikke selv kan genkende, og derfor ikke ønsker at samarbejde omkring.

    Posted in: Artikel