Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/socialive.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2695

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/socialive.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2699

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/socialive.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3581

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/socialive.dk/public_html/wp-content/themes/rhythm/admin/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Velfærdsteknologi – Din Stemme Menu

Din Stemme er en kobling mellem almen offentlig teknologi og velfærdsteknologi, idet Din Stemme både imødekommer det påkrævede dokumentationskrav der foreligger jf. notatpligten og retssikkerheden, men også imødekommer borgerinddragelsen, via borgerens perspektiv og forståelse, der invitere til ansvar for egen succes og ekspertise i eget liv.

Din Stemme omdanner meningsfulde samtaler til meningsfuld data

Formålet med Din Stemme er ikke at kontrollere, begrænse, afgrænse eller dikterer borgere. Formålet er netop at møde børn, unge og voksne som gensidige samarbejdspartner, således at der åbnes op for en gensidig proces mellem professionelle og borgere, der er båret af gennemsigtighed og fælles ansvar. Det er ligeledes en afmystificering af det offentliges rolle, som værende ”farlig”, så der i stedet opstår samarbejdende partnerskaber mellem professionelle og borgere.

Visionen er at skabe et reelt møde mellem udsatte børn, unge og voksne og de professionelle, der bygger på forståelse, inddragelse og handling

Missionen er at udvikle og udbrede et digitalt mødeværktøj der hjælper den professionelle til at arbejde med og ikke om udsatte børn, unge og voksne.

Vi arbejder i dag om og anvender vores udsatte børn, unge og voksne som informanter til vores sager. At arbejde med udsatte børn, unge og voksne sker i mødet med dem, hvor der skabes værdi, inddragelse, genkendelse og gennemsigtighed for den enkelte borger. Det er i borgerens mulighed for medskabelse at vi skaber forståelsen og værdien for de udsatte, således at de oplever at kunne genkende og inddrage sig i sagsprocessen.

Gevinsten er administrativ tidsbesparelse, øget retssikkerhed, gennemsigtighed og direkte inddragelse af borgeren i egen sag. Det at være mere inddraget i sin egen sag vil få borgeren til at føle ejerskab for forandringen, hvilket er altafgørende i disse sager.

Din Stemme er brugerorienteret teknologi, både for sagsbehandlerne, og for borgerne, der støtter samarbejdet og derigennem skaber tryghed, sikkerhed og tillid af proces og indhold.

Din Stemmes mission er at skabe en kobling mellem digitalisering, mere borger tid, gennemsigtighed, jævnbyrdig ansvarsfordeling mellem borgere og sagsbehandlere, fremhævelse af professionalisme og borgernes egen ekspertise, samt forståelse af den offentlige sektors metoder, prioriteter og redskaber. Dette skaber en bedre ressourceudnyttelse for sagsbehandlere, borgere og den støtte der iværksættes, da forståelsen, indsigten og kvaliteten af sagsforløbene opkvalificeres.

Velfærdsydelserne i form at de igangsatte indsatser tilpasses og samstemmes konkret med borgernes ekspertise, viden og indsigt, sammenholdt med sagsbehandlernes professionalisme. Det betyder at der i samarbejdsprocessen fremhæves fokusområder alle har drøftet og accepteret.

Borgerne er med denne tilgang, selv med til at levere kvaliteten af den proces de indgår i, og får derfor en rolle, et ansvar og indflydelse på det fokus det offentlige har. Målet er at møde borgerne i øjenhøjde, på en lydhør og anerkendende måde, der bidrager til gensidig motivation, og fælles deltagelse i samarbejdet og ansvaret for processen.